Kontakta oss

OUTSOURCING

Allt fler företag väljer att outsourca IT-drift, det vill saga överlämna ansvar för drift av företagets IT till en extern leverantör. Ett av skälen till detta är självklart de ekonomiska fördelar som kommer med en outsourcing av företagets IT-tjänster. Det finns också en rad fördelar med att outsourca till ett företag som faktiskt är experter på IT-tjänster. Du som företagare säkerställer då att er IT sköts av experter.
Det finns olika lösningar för att outsourca IT-driften på ett företag. Vi kan hjälpa ditt företag med den lösning som passar er bäst. Kanske vill ni outsourca IT-driften helt och hållet, eller bara en del av den? Vi har lösningar för företag i alla storlekar och branscher och kan erbjuda den typ av IT-drift som passar just ert företag bäst. Oavsett vilken lösning ni väljer, så behöver ni aldrig oroa er som kund hos Cygrids. Vi ser till att ni väljer rätt.

1. INSOURCING PAKET

Har ni all IT på plats i företaget och är inte redo för outsourcing? Vill ni frigöra tid och spara pengar på er IT-miljö? Om ja och ni samtidigt vill ha en partner som skulle kunna hjälpa er över tid har vi nedan en lösning som passar er.

2. HYBRID PAKET

Har ni delar av er IT-miljö som ni inte vill ansvara för? Vill ni sköta om det som är roligt och släppa det ni tycker är tråkigt? Cygrids kan förvalta delar av er IT-miljö dvs. förflytta delar av er IT till våra datacenter eller molnet.

3. OUTSOURCING PAKET

Vill ni uppnå stordriftsfördelar och ha en maximalt flexibel IT-miljö? Är det viktigt för er att kunna budgetera för er IT? Har du någonsin sagt ”IT skall ju bara fungera”?. Med vår outsourcing paket sköter och ansvarar vi helt för din IT.

Outsourca IT till extern leverantör kan göras på många olika sätt. Vi väljer rätt utifrån era förutsättningar.

Lösningar & Svar

Insourcing

Insourcing

Det kan finnas många anledningar till att man insourcar istället för outsourca. Till exempel kan man nyligen ha investerat en betydande summa på ny utrustning i sin IT-plattform som man inte bara kan kasta bort och där försäljningen av den skulle innebära en större förlust. I dessa fall är det bättre att den nya IT leverantören nyttjar den inköpa utrustningen i sin IT-drift. En annan anledning kan vara att man har stor produktionsenhet på en geografisk plats som saknar tillräckliga kommunikationsförbindelser. Att flytta all IT utrustning till Cygrids, när man har för små kommunikationsförbindelse är ingen bra lösning alls. Det blir som att köra på grusväg istället för motorväg. När man bestämmer sig för insourcing, innebär det att Cygrids förvaltar och underhåller er IT på distans. Vi gör exakt lika dant som om utrusningen låg hos oss. Det är samma rutiner och verktyg vi använder. När förutsättningar ändras i framtiden kommer vi per automatik hjälpa er att fasa över till en outsourcing modell. 

Flytta Cygrids till dig

Även om vi väljer en insourcing -modell för er, innebär det inte nackdelar. Genom Cygrids infrastrukturtjänster, kan vi bygga upp en plattform med Cygrids datacenterkomponenter såsom virtualisering, servrar, övervakning, backup och licensiering. Naturligtvis har vi krav på det fysiska utrymmet, men utöver det bygger vi bokstavligen upp ett mini -Cygrids datacenter i era lokaler.

1458960835_-_database_hosting_network_server-02.png

cygrids_bild_Insourcing.svg

Mixed/Hybrid Outsourcing

Mixed Sourcing

Den här varianten av outsourcing innebär att Cygrids förvaltar vissa delar av kundens IT-plattform. Modellen används framför allt av företag som har egen kompetens eller intern IT avdelning. Man lägger ut vissa utvalda delar till Cygrids som man inte har ett strategiskt intresse av att förvalta. 

Komplettera

Hybridsourcing är också ett utmärkt alternativ om man vill komplettera sin nuvarande IT-plattform eller annan leverantör med Cygrids tjänster inom infrastruktur, IT-drift och molntjänster. Ni kan välja ut en enstaka tjänst från Cygrids för att komplettera eller sprida risk på fler än en leverantör.

1459039062_-_database_hosting_network_server-09.png

cygrids_bild_MixedSourcing.svg

Outsourcing

Outsourcing

Cygrids erbjuder en standardiserad tjänst för de företag som inte har egen kompetens på servernivå, inte har ett anpassat serverutrymme med kyla och UPS och som vill fokusera på sin kärnverksamhet och säkerställa hög driftsäkerhet på sin IT-miljö 

Basfunktioner

• Terminalserver/Citrix • AD-server • Fil-/print-server • E-post På denna plattform kan ni lägga era applikationer, exempelvis affärssystem och även komplettera med lokala funktioner om behov föreligger.

Affärsnyttan

Traditionellt har företag införskaffat en eller flera fysiska servrar och implementerat sin verksamhets kritiska system på dessa. Därmed är företag beroende av att den underliggande hårdvaran fungerar. För att få ökad driftsäkerhet i form av redundans, har man varit tvingad att köpa ytterligare servrar. Att basera sin maskinpark på fysiska servar, innebär en inlåsningseffekt där du som företag inte kan anpassa maskinparken till företagets aktuella behov. Med virtualisering menar vi att man löser alla begränsningar en fysisk plattform ger.

1459039062_-_database_hosting_network_server-09.png

cygrids_bild_Outsourcing.svg